Aveda 木質按摩髮梳

1件

HK$178.00
Reference:
WSN-2087
說明

呢隻木質髮梳有氣壓墊比你梳頭嘅時候發揮按摩嘅效果

可以一邊梳,一邊按摩頭皮活絡頭皮嘅血液循環

又或者係洗髮前後梳開糾結嘅頭髮。對於頭髮有打結困擾嘅人

特別係洗完頭髮之後好難搞嘅,尼把梳就岩哂你佢最上方齒梳有做特別處理

可以輕鬆梳開打結嘅頭髮,又唔會產生過度拉扯‼

規格
WSN-2087
熱門產品推介
「最佳使用」或「食品」到期日
送貨安排
付款方式
相關產品

Whatsapp

設定

Click for more products.
No produts were found.

分類