Gran's Remedy老奶奶臭腳粉

50g

Limited special offer
HK$64.00 HK$78.00
味道
  • 原味
  • 薄荷
  • 芳香
Reference:
WSN-1822
說明

臭嚴重好頭痕,一除鞋果陣腳臭味就立即湧出黎 ,可以點搞?
Gran's Remedy老奶奶臭腳粉就幫到你.

用法好簡單, 只要係鞋入面薄薄灑上一層
老奶奶臭腳粉放過夜, 第二日著鞋時唔需要將粉末倒走.  
如有
粉末痴係襪上面只要用清水洗洗就可以. 隔幾日可重覆以上步驟.
使用一兩次之後臭味就可以得以解決, 效果仲可以為持  6 個月 


規格
WSN-1822
熱門產品推介
「最佳使用」或「食品」到期日
送貨安排
付款方式
相關產品

Whatsapp

設定

Click for more products.
No produts were found.

分類