KROKO 美人魚肚臍貼

5 片

Limited special offer
HK$42.00 HK$78.00
Reference:
WSN-1683
說明

懶人最愛來自泰國嘅KROKO美人魚肚臍貼

幫你瞓係到都可以減肥一貼燃燒脂肪減肚腩

有助通便排毒改善脂肪分解 但提醒孕婦及母乳媽媽切勿使用

大家快啲一齊嚟為夏天著靚衫做定凖備啦脂肪快快burn 還我纖瘦腰

規格
WSN-1683
熱門產品推介
「最佳使用」或「食品」到期日
送貨安排
付款方式
相關產品

Whatsapp

設定

Click for more products.
No produts were found.

分類