NUXE歐樹 蜂蜜全效溫和潔膚凝膠

400ml 

HK$92.00
Reference:
WSN-1773
說明

平時沖完涼全身都好似有D又有D吾舒服?咁就系佢既成份吾夠好啦尼隻皮膚清潔啫哩就系有計算過成份專比皮膚乾嘅人用嘅佢含有蜂蜜同向日葵成份,有助於溫和清潔皮膚清潔之餘都要關注下保濕皮膚特別乾嘅就千其吾好錯過啦,快D試下啦

規格
WSN-1773
熱門產品推介
「最佳使用」或「食品」到期日
送貨安排
付款方式
相關產品

Whatsapp

設定

Click for more products.
No produts were found.

分類