Wonjin Effect 透明質酸安瓶補水面膜

10

HK$68.00
Reference:
WSN-1013
說明

大家唔好以為依家唔係冬天就唔使補水啊無論咩季節鎖住水份都好重要

各位靚仔靚女如果想每日都容光煥發咁就要勤力啲敷面膜啦

 6種透明質酸為你補充水份防止水份流失 極速補水鎖水

 咁就日日都有水光肌啦 Wonjin Effect, Perfec

規格
WSN-1013
熱門產品推介
「最佳使用」或「食品」到期日
送貨安排
付款方式
相關產品

Whatsapp

設定

Click for more products.
No produts were found.

分類